KLIKTV: Kang Abdul Azis : Predeksi Ibnu Arabi Tentang Imam Mahdi dan Hari Akhir

  • Bagikan

Menurut Michel Chodkiewicz dalam An Ocean Without Shore: Ibn Arabi, The Book, and The Law (1993), mengatakan tidak ada ulama dari dunia Islam yang lebih kontroversial daripada Ibnu Arabi.

Karya dan pemikirannya memiliki daya tarik dan daya tolak yang sama-sama tumbuh subur. Ibnu Arabi yang mempunyai nama lengkap Muhyiddin Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿArabī al-Ḥātimī aṭ-Ṭāʾī‎ adalah seorang sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam.

Seperti yang diakuinya sendiri, hampir semua karyanya lahir dan digerakkan oleh inspirasi ilahi, kasyaf atau ilham, terutama dalam dua kitabnya yang terkenal, Futuhat Makkiyyah dan Fushush al-Hikam.

Tidak hanya dalam karya tersebut saja, dalam karyanya yang lain Ibnu Arabi membeberkan pengalaman kasyafnya. Ia seolah disingkapkan oleh Tuhan tentang kapan munculnya Imam Mahdi dan kapan pula akan terjadi kiamat.

Ibnu Arabi dalam kitabnya Anqa’ Maghrib fi Khatmil Awliya wa Syamsil Maghrib membicarakan satu bab khusus di akhir kitabnya tentang prediksi kapan imam al-Mahdi akan muncul. Ulasan yang dikemukakannya memang penuh dengan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut berbentuk huruf-huruf dan angka-angka.

Kajian ini akan sangat menarik karena Ibnu Arabi bukanlah sufi sembarangan, bahkan Ibnu Rusyd, Bapak Filosof Islam sendiri mengakui keagungan Ibnu Arabi ketika masih bocah. Lalu apa yang dikatakannya tentang Imam Mahdi dan Hari Kiamat? Simak video selengkpnya

  • Bagikan